„Gruzińskie Opowieści”

W niedzielny wieczór 9 lipca wystąpił w GCKiS Gruziński Państwowy Zespół Choreograficzny „BATUMI” oraz Adżarski Państwowy Zespół Wokalny „BATUMI”.

Spektakl baletowo – chóralny „Gruzińskie Opowieści” odbył się w ramach letniej edycji XXXII Międzynarodowego Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”, organizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Występ gruzińskich artystów jest jedną z form realizowanej od w roku 2017 współpracy kulturalnej i artystycznej między regionem Dolnego Śląska a gruzińską Autonomiczną Republiką Adżarii. Współpraca ma charakter interdyscyplinarny i realizuje projekty z różnych dziedzin artystycznych, które często są projektami organizowanymi wspólnie przez artystów z Polski oraz z Adżarii.

To było zachwycające widowisko!